The Dooley.Dk U.R.L. logo
Webspace by Dooley.Dk
Visit us...
Memory Lane... Summer of -81...
- everything was better, cheaper and more wild in the good old days...
This page is dedicated to the "good" old (school) days. Because most of you, don't have a clue of what memories I have, sometimes even I dont have a clue..., and since most of my memories relates to people, which are located in Denmark, most of this section are expressed in the Danish language. Sorry for you "non-danes", alternatively lean to read and speak Danish, maybe it will become the next language of all mankind...


Denne side er dedikeret til "de gode gamle (skole) dage" - hvem husker ikke den der sommer, ja, hvornår var det nu det var ?. Siden er hovedsagligt ment som en reference, hjælp til information og ikke mindst hjælp til at genopfriske hukommelsen, for mig og dem, jeg gik i skole sammen med "i tidernes morgen".

Follow us down Memory Lane... Back to the summer of...

3.Z Århus Katedralskole 1981

3.Z. webadresse: 3z.dooley.dk

Summer of -81

- Hvad skete der: Sommeren 1981 markerer en milepæl i Århus Katedralskoles historie. Denne sommer dimiterede 3.Z fra skolen, hvor Ole Rømer, og lignende personligheder har slået deres folder. Katedralskolen blev aldrig den samme herefter...

Katedralskolens 3.Z mødtes 8. juni 2002 lidt i 16.00... - Arrangørene havde tilrettelagt et fantastisk program - først rundvisning på skolen, så en 'fortæl om dig selv' runde. Derpå spisning og til slut nattefest hos Lotte. Tak for det gode arrangement. Glæder mig allerede til næste gang. /Tom

3.Z 30 års! jubilæum i 2011... - Er der stemning for at mødes? f.eks. den 11. juni 12.30... - den nåede vi ikke lige...

3.Z 40 års! jubilæum i 2021... - Er der stemning for at mødes? f.eks. fredag 11/6... lørdag den 12/6... kl...12.30... - Skriv, kontakt, arranger m.m hvis du har lyst...Aarhus Katedralskole. Skolens oprindelse er ikke dokumenteret, men det anses for sikkert, at den i eksisterede i 1195. Ved sit gavebrev fra dette år, dateret Thorp "femtedagen før februars Idus", d.v.s. 9. februar, overdrager Århusbispen Peder Vagnsen alle sine bøger "til den Salige Clemens til gavn for dem, der i fremtiden skal arbejde som tjenere i hans kirke". Heraf konkluderes, at en katolsk kirkeskole, som senere blev kendt som Aarhus Skole og Aarhus Katedralskole, var en realitet, også før man tog fat på at bygge den nye, store domkirke, der indtil i dag har været skolens nærmeste nabo. Som den eneste lærde skole i landet ligger Aarhus Katedralskole endnu på det sted, hvor den oprindeligt blev placeret. Fra kirken overgik skolen i forbindelse med reformationen til staten, og langt senere, fra og med 1. januar 1986, overførtes den som landets øvrige statsgymnasier til amtet. Morten Børup var skolens rektor 1491-1520. Ole Rømer dimitteredes 1662, og Grundtvig var katedralskoleelev i Århus 1798-1800. Hvid Bygning mod Skolegade/Mejlgade stammer fra rektor Jens Worms tid og er opført 1763/66. Gul Bygning er en i flere omgange ombygget, ældre gård, som i 1808 forsynedes med et nyt, fornemt forhus mod Mejlgade/Rosensgade og først sent kom til at udgøre en del af skolen. Rød Bygning mod Skolebakken er kgl.bygningsinspektør Hack Kampmanns værk fra skoleudvidelsen i begyndelsen af 1900-tallet, og de "nye", funkisbetonede bygninger på hver sin side af skolegården er opført efter tegninger af arkitekt Knud Friis (C.F. Møllers Tegnestue) 1956/57. Indtil oprettelsen af Den videnskabelige Realskole i Dynkarken (1839-1853) og Marselisborg Skole i 1898 var katedralskolen den eneste højere skole i byen. Litteraturhenvisning: ".. imellem kirken og vandet". Aarhus Katedralskole 1195-1995. 1995.
Henning Spure Nielsen, Århus Byhistoriske Udvalg
Copyright © Århus Kommunes Biblioteker, All rights reserved.
Af hensyn til eventuelle dansklærere der måtte surfe her forbi, vil jeg understrege at alle stavefejl skyldes transmissionsfejl og som sådan vil kunne tilskrives dette til enhver tid lettere upålidelige internet. Det har ikke været skribentens hensigt at pådutte eventuelle læsere nogen form for forfladigelse, endsige undertrykkelse, af det danske sprog, ligesom grammatiske og syntaktiske tyrkfejl skal ses i lyset af lysten til at viderebringe budskabet, snarere end sikre den autoriserede reference til 'Danicus grammaticus et staveplade'. På den anden side er hele livet jo en lang uddannelse, så hold jer ikke tilbage med at påpege eventuelle fejl, store som små. I vore bestræbelser på at levere kvalitets information på alle niveauer, er ethvert bidrag med rettelser og justeringer, mere end velkomne.

Har du information, der kunne være på sin plads, at lægge her på siden, er du hjertelig velkommen til at sende en mail, eller ringe til Tom. Kan måske lige nævne at vi forsøger at værne en smule om privatlivets fred, og derfor ikke publicere oplysninger, som telefonumre, adresser o.lign.